Regionale Energiestrategie Groningen

In Groningen werken we als overheden samen aan het opwekken van duurzame energie op land. Dat doen we binnen de Regionale Energiestrategie Groningen (RES). De gemeenten, provincie en waterschappen maken daarin hun eigen keuzes. Binnen de RES stemmen we deze keuzes op elkaar af. We doen samen wat we samen kunnen doen. Hoe we dat kunnen doen, zoeken we met elkaar uit.

In 2021 hebben we de RES 1.0 vastgesteld. Hierin staat dat we in 2030 5,7 Terawattuur (TWh) elektriciteit duurzaam willen opwekken op land. Elke twee jaar kijken we hoe ver we daar mee zijn. Dat doen we in de vorm van een voortgangsrapportage. In 2023 is de RES 2.0 opgeleverd. Maar daarmee zijn we zeker nog niet klaar. We hebben een grote klus te klaren. Daar hebben we inwoners, bedrijven én organisaties bij nodig. We moeten met elkaar in gesprek zijn en blijven.

 

Wat doet RES Groningen?

Groningen wil in 2030 5,7 TWh elektriciteit duurzaam opwekken door windmolens en zonneparken in onze provincie. Dit is een optelsom van wat al is aangelegd en bestaande, vastgestelde plannen. Tot nu toe beslissen gemeenten zelf hoe en waar ze ruimte bieden aan zonneparken en windmolens. De Groninger RES 1.0 (met de optelsom van de plannen) is 1 juli 2021 aangeboden aan de landelijke RES-organisatie (Nationaal Programma RES).

 

 

Cookie-instellingen