Stuurgroep spreekt zich uit over participatie

Wilma Nabring 13-12-2022 43 keer bekeken 0 reacties

In de laatste Stuurgroepvergadering van RES Groningen vroeg portefeuillehouder Arjen Nolles (wethouder Het Hogeland) zijn medebestuurders om hem input te geven over het thema participatie.

Nolles is portefeuillehouder van het RES-project Procesparticipatie. Nolles: “Ik wilde graag van mijn collega-bestuurders bevestigd krijgen dat wij participatie in kunnen zetten voor de energietransitie in Groningen. En dat we dat willen doen bij al onze projecten die te maken hebben met de energietransitie.” De Stuurgroep bevestigde dit. Hoe we als RES Groningen participatie inzetten, leggen we vast in een participatiekader. Daarnaast blijven gemeenten zelf verantwoordelijk voor participatie binnen projecten over duurzame, grootschalige opwek van energie in hun eigen gemeenten.

“Ook is opnieuw aangegeven”, vervolgt Nolles, “dat communicatie over de energietransitie en de grootschalige opwek op land belangrijk is. Wij moeten weten op welke doelgroepen we ons als RES Groningen moeten richten. Hiervoor maken we een stakeholdersanalyse.” Deze stakeholdersanalyse geeft inzicht in welke groepen een rol spelen of zouden moeten spelen bij de RES Groningen. Ook maakt de analyse duidelijk welke vormen van participatie mogelijk zijn. Nolles: “Het participatiekader bespreken we uiteraard ook met de Groninger Energietafel. Daar maken al diverse stakeholdergroepen deel van uit.”

Cookie-instellingen