Voldoende steun voor bod RES 1.0 in de provincie Groningen

01-07-2021 773 keer bekeken 0 reacties

Donderdag 1 juli levert een groot gedeelte van de RES-regio’s (Regionale Energie Strategie) in Nederland hun bod in om in 2030 in Nederland op land tenminste 35 TWh energie duurzaam op te wekken.

Het bod van de RES-regio Groningen, in totaal 5,7 TWh, kon de afgelopen weken bij de gemeenteraden, provinciale staten en de leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen rekenen op steun. Alle volksvertegenwoordigingen stemden in, alleen de gemeenteraad van Pekela moet de RES nog behandelen.

Volgens voorzitter van de stuurgroep RES, Hielke Westra, zijn er nog vraagstukken zoals de ruimtelijke inpassing bij eventuele toekomstige ambities die om een oplossing vragen. “Het bod dat Groningen nu aanbiedt, omhelst plannen voor zonneparken en windmolens die al vergund zijn, waarvoor subsidie is toegezegd, ook al netcapaciteit beschikbaar is. Per gemeente zijn deze plannen aangevuld met ambities die eerder al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd”.

Stand van zaken

  • Bij elkaar opgeteld verwachten de dertig RES-regio’s in Nederland ca 55 TWh duurzame stroom te produceren vanaf 2030.
  • In 26 regio’s is de RES 1.0 vastgesteld door de volksvertegenwoordigers. 4 regio’s besluiten na de zomer.
  • In Groningen hebben, op één na, alle gemeenten ingestemd met het bod van 5,7 TWh
  • Gemeente Pekela neemt na de zomer een besluit.

RES 2.0
In de voorbereidingen voor de RES 2.0 (vast te stellen in 2023) die na de zomer zullen starten, zal de ruimtelijke inpassing van mogelijk toekomstige ambities een belangrijk aandeel vormen. Het gaat dan om toekomstige plannen en ambities die geen onderdeel uitmaken van de RES 1.0. De betrokken gemeenten zullen samen deze visie samen met de Provincies en de waterschappen opstellen.

Voor de burger is hierin een belangrijke rol in weggelegd benadrukt Westra: “Op weg naar de RES 2.0 zal ook de betrokkenheid van de burger in toenemende mate een rol krijgen. Zo wordt er gekeken naar de inzet van bijvoorbeeld een burgerberaad of omgevingsraad om eigenaarschap en zeggenschap van inwoners te vergroten. Daarbij is ook lokaal eigendom een belangrijk onderwerp in elke RES: hoe inwoners zeggenschap krijgen en meeprofiteren van wind en zon op land projecten”, aldus Westra.

Regionale Energiestrategie
Dertig RES-regio’s in Nederland geven gezamenlijk invulling aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo zorgen zij er samen voor dat er in 2030 49% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Regio Groningen is een van de RES-regio’s. De regio’s staan voor de opgave vanaf 2030 jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit wind- en zonne-energie op land. Daarnaast zorgt de Rijksoverheid voor minimaal 49 TWh uit Wind op Zee projecten.

Cookie-instellingen