Duurzame opwek elektriciteit op land in Groningen op koers

10-05-2023 453 keer bekeken 0 reacties

Het opwekken van hernieuwbare elektriciteit op land ligt in de regio Groningen op koers. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van RES 2.0. Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) werken de Groningse overheden samen met maatschappelijke organisaties aan de energietransitie in de regio.

De RES 2.0 is het vervolg op de RES 1.0 uit 2021 en laat zien welke voortgang er geboekt is. Het bevat geen nieuwe ambities of nieuw beleid. De Stuurgroep van RES Groningen heeft de voortgangsrapportage RES 2.0 vastgesteld en aangeboden aan de colleges van gemeenten en provincie en de dagelijks besturen van de waterschappen. Deze rapportage zal voor 1 juli 2023 aan het NPRES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie) worden opgeleverd.

In de RES 1.0 deed de regio Groningen het bod om vanaf 2030 jaarlijks ten minste 5,7 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken met zon en wind op land. Ook werd een begin gemaakt met het opstellen van een Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW ondersteunt de overstap naar duurzaam, aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen in Groningen.

Driekwart van bod staat er
In de afgelopen periode is voortgang geboekt met de duurzame opwek van elektriciteit op land. Driekwart van het bod staat er. Voor het resterende deel zitten er genoeg projecten ‘in de pijplijn’. Hiermee ligt de RES-regio Groningen op koers om het bod van 5,7 terawattuur (TWh)in 2030 te halen. Wel is het nodig om het elektriciteitsnet in de regio uit te breiden. De provincie Groningen stelt hiervoor een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) op. Daarnaast zijn stappen gezet om gemeenten te helpen Zon op Dak te stimuleren.

Duurzame warmte
De overgang naar duurzaam verwarmen is nog in de beginfase. De meeste Groningse gemeenten hebben een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Hieruit blijkt dat veel gemeenten vooral inzetten op het besparen van energie. Ondertussen vinden door heel de provincie pilots, proeftuinen en/of experimenten plaats voor aardgasvrij verwarmen.

Participatie en ecologie
De energietransitie raakt iedereen: inwoners, bedrijven, instellingen en overheden. Daarom is het van belang om samen plannen te maken. Maar ook dat inwoners meeprofiteren van de voordelen en opbrengsten van een energieproject. Daarnaast is ecologie een belangrijk thema binnen de RES Groningen.

Dertig RES-regio’s
Dertig RES-regio’s in Nederland geven samen invulling aan een deel van de afspraken uit het
Klimaatakkoord. Groningen is een van die regio’s. Een van de afspraken is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Daarvoor moeten alle 30 RES-regio’s samen vanaf 2030 jaarlijks tenminste 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie opwekken met zon en wind op land.

Lees hier de RES 2.0.

Cookie-instellingen