Voortgangsdocument RES 2.0

Wilma Nabring 05-10-2022 47 keer bekeken 0 reacties

De RES 2.0 krijgt voor Groningen het karakter van een voortgangsrapportage. Hierin werken we uit hoe ver we zijn met het realiseren van de ambities uit de RES 1.0.

De RES 2.0 heeft geen kaderstellend karakter en is niet plan-MER (milieueffectrapportage) plichtig. Het bevat geen nieuwe ambities of wijziging van strategische keuzes. 

De RES 2.0 geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de afspraken die gemaakt zijn in de RES 1.0 (zoals het opwekken van 5,7 TWh in Groningen). Ook actualiseert ze warmtebronnen die de gemeentegrenzen overstijgen. Andere onderwerpen die in de RES 2.0 aandacht krijgen, zijn de Regionale Structuur Warmte, de Netwerkanalyse en maatschappelijke betrokkenheid. Ook zullen we in het Voortgangsdocument RES 2.0 toelichten hoe we invulling geven aan de onderwerpen ‘Economie en werkgelegenheid’ en ‘Ecologie bij wind- en zonneparken’ . Dit naar aanleiding van de aanvullende afspraken RES 1.0.

De definitieve RES 2.0 wordt uiterlijk 1 juli 2023 aangeboden aan het Nationaal Programma RES.  In oktober 2022 start het schrijfproces voor de RES 2.0. De Stuurgroep neemt vervolgens in de eerste week van februari 2023 een besluit over het ontwerp-Voortgangsdocument RES 2.0.

De komende maanden gaan we met de RES-portefeuillehouders in overleg over de rol van de volksvertegenwoordigers bij de behandeling van het Voortgangsdocument RES 2.0 in de gemeenteraden, besturen en staten.

Wilt u meer weten in hoeverre een RES-plan MER plichtig is ? Kijk dan hier.

Cookie-instellingen