Stand van zaken Uitvoeringsprogramma

Wilma Nabring 05-10-2022 47 keer bekeken 0 reacties

Voor RES Groningen werken we met een uitvoeringsprogramma. Het programma kent de volgende deelprojecten:

  • Elektriciteit
  • Warmte
  • Participatie in planvorming en proces
  • Financiële participatie
  • Economie en werkgelegenheid
  • Ecologie bij wind- en zonneparken
  • Data en monitoring

Elk deelproject heeft haar eigen werkgroep. Deze werkgroep stelt een projectplan op. Elke werkgroep heeft een bestuurlijke portefeuillehouder. De bestuurlijke portefeuillehouders vormen samen de regietafel. Portefeuillehouders zijn Hans Ronde (Eemsdelta), Philip Broeksma (Groningen), Arjen Nolles (Hogeland), Herman Beerda (Noorderzijlvest) en Bert Wierenga (Veendam) De uitvoering van een project kan pas beginnen nadat de Stuurgroep het bijbehorende projectplan heeft goedgekeurd. Eerder gaf de Stuurgroep al groen licht voor de projectplannen ‘Elektriciteit’, ‘Warmte’ en ‘Financiële participatie’. Recent heeft de Stuurgroep ook het plan ‘Participatie in planvorming en proces’ vastgesteld.

0  reacties

Cookie-instellingen