Procesparticipatie: In de maak: een participatiekader voor RES Groningen

Wilma Nabring 05-10-2022 46 keer bekeken 0 reacties

Participatie krijgt verder vorm binnen de RES Groningen: de komende maanden gaat een werkgroep participatie aan de slag met het ontwikkelen van een participatiekader.

Dat helpt bij het maken van een belangrijke afweging in een RES-proces: of, hoe en wanneer participatie kan worden ingezet. Een onderdeel dat in ieder geval een plek krijgt in het participatiekader is een omgevingsanalyse, ook wel stakeholderanalyse genoemd. Deze analyse brengt de partijen in de omgeving van het proces op basis van hun rol nauwkeurig in kaart.

Stuurgroep RES Groningen heeft ervoor gekozen om participatie in het RES-proces verder te ontwikkelen. Stuurgroeplid Arjen Nolles (wethouder gemeente Het Hogeland) is bestuurlijk trekker van het initiëren en ondersteunen van participatie binnen RES Groningen. Arjen licht toe: “Het ontwikkelen van een participatiekader is in lijn met wat al eerder is gesteld: het is ontzettend belangrijk om Groningers te betrekken bij grote keuzes over zonne-energie, windenergie en warmte. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven: in hun leefomgeving vindt het immers allemaal plaats. Natuurlijk worden zij vertegenwoordigd door hun volksvertegenwoordigers. Maar voor volksvertegenwoordigers is betrouwbare informatie over de betrokkenheid van deze groepen ook heel waardevol. Zeker bij het maken van beslissingen.” 

De participatie in RES Groningen richt zich vooral op plannen voor de langere termijn: RES 3.0 en verder. Dat komt omdat RES 2.0 geen nieuwe plannen voor grootschalige opwek bevat. Toch is er ook binnen RES 2.0 sprake van participatie: een groot aantal stakeholders wordt betrokken via hun deelname aan de Groninger Energietafel. 

 

0  reacties

Cookie-instellingen