Economie en werkgelegenheid

Wilma Nabring 05-10-2022 30 keer bekeken 0 reacties

De energietransitie in Groningen is een kans om jongeren en mensen zonder werk een loopbaanperspectief te geven.

De vraag naar vakkrachten is groot en urgent, maar de instroom in de vakopleidingen is beperkt. De versterking van het elektriciteitsnet in de provincie Groningen is inmiddels een grote uitdaging. Enexis ervaart een ernstig tekort aan technici en ambachtslieden op MBO-niveau, terwijl er een veel grotere opgave ligt dan tien jaar geleden. Ook bestaande en nieuwe bedrijven in de energiesector hebben vakkrachten nodig. In de provincie Groningen zijn bij verschillende onderwijsinstellingen (Alfa college, Noorderpoort, Hanze Hogeschool, Zernike) nieuwe opleidingen gestart. Toch is het niet eenvoudig om jongeren te interesseren voor vakopleidingen in de techniek en bouw.

Jongeren die met een opleiding starten komen over drie tot vier jaar op de arbeidsmarkt. Op de korte termijn zullen we ook zoveel mogelijk gebruik moeten maken van zij-instromers. Denk aan mensen die door digitalisering en automatisering hun baan kwijtraken en zich willen laten omscholen. En niet te vergeten de groep jongeren die stopt met hun schoolopleiding (RMC). Een gecoördineerde aanpak en samenwerking is nodig tussen onderwijsinstellingen, Enexis, het bedrijfsleven, gemeenten en UWV. De Stuurgroep RES heeft opdracht gegeven hiervoor een projectplan uit te werken.

Cookie-instellingen