Planning RES 2.0

Wilma Nabring 13-12-2022 48 keer bekeken 0 reacties

Op 16 februari bespreekt de Stuurgroep het Voortgangsdocument RES 2.0. Uiterlijk 1 april 2023 versturen we het document naar alle betrokken overheden.

Er is dan de tijd om het document te bespreken in de colleges van Burgemeester en Wethouders, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks Besturen van de waterschappen. Daarna gaat het document naar de gemeenteraden, provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Deze hoeven het document niet vast te stellen, maar kunnen wel een motie toevoegen. Het indienen van een amendement op het Voortgangsdocument RES 2.0 is niet mogelijk. Uiterlijk 1 juli 2023 levert RES Groningen het Voortgangsdocumente RES 2.0 aan bij het Nationaal Programma RES.

0  reacties

Cookie-instellingen