Themasessies voor gemeenteraden

Wilma Nabring 13-12-2022 40 keer bekeken 0 reacties

RES Groningen organiseert themasessies voor de gemeenteraden. Op 23 november vond de eerste sessie plaats voor de raad van de gemeente Groningen.

Tijdens deze bijeenkomst is uitgelegd wat de RES Groningen inhoudt, werd een terugblik gegeven op de RES 1.0 en werd ingegaan op de RES 2.0. Ook was er een presentatie van JongRES Groningen. Verder kwam tijdens de themasessie een aantal vragen naar voren vanuit de raad, zoals:

  1. Enexis en Tennet hebben hun eigen planning. In hoeverre is dat een belemmering voor de planning van de RES Groningen?

Antwoord: Enexis neemt deel aan de RES Groningen. Ze hebben hun planning afgestemd op hetgeen in de RES is opgenomen. Dat is wel in een bredere context. Voor de planning van de versterking van de elektriciteitsinfrastructuur hebben Enexis en Tennet informatie nodig van de gemeenten over de nog te realiseren zon- en windparken in Groningen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de vraag naar elektriciteit van de industrie en de ontwikkeling van de laadinfrastructuur. Dat maakt de planning van de investeringen in de elektriciteitsinfrastructuur complex. Enexis geeft bij elke versie van de RES aan of het bod aan te sluiten is en of er eventuele knelpunten zijn.

  1. Heeft RES Groningen iets te zeggen over de zoekgebieden van gemeenten?

Antwoord: Nee, gemeenten gaan zelf over hun eigen aandeel van het RES Groningen bod en de invulling daarvan. Dat is in de RES 1.0 zo afgesproken.  

  1. Hoe wordt duidelijk wat de impact is van de RES Groningen voor de regionale economie?

In het project ‘Monitoring RES Groningen’ wordt nog nader bepaald met welke indicatoren de ontwikkeling van de regionale economie wordt gemonitord. Mogelijke indicatoren zijn:  groei van de werkgelegenheid in de duurzame energiesector, investeringen van duurzame energiebedrijven en groei waterstofeconomie.

Agenda themasessies
De volgende themasessies staan op de agenda van RES Groningen:

11 januari                           Gemeenteraad Het Hogeland

17 januari                           Gemeenteraad Midden-Groningen

18 januari                           Gemeenteraad Westerkwartier

24 januari                           Gemeenteraad Oldambt

Maart / april                       Gemeenteraad Stadskanaal

0  reacties

Cookie-instellingen