Groninger Energietafel

Wilma Nabring 13-12-2022 33 keer bekeken 0 reacties

De energietransitie gaat iedereen aan. In Groningen zijn twaalf organisaties met een specifieke rol of met specifieke kennis als stakeholder bij de RES betrokken:

 Enexis

 Nationaal Programma Groningen

 

 GasTerra

 Natuur- en Milieufederatie Groningen (NFMG)

 

 Gasunie

 TenneT

 

 Groninger Energiekoepel (GrEK)

 VNO-NCW

 

 JongRES Groningen

 Waterbedrijf Groningen

 

 LTO Noord

 

 


Deze stakeholders denken en werken op allerlei verschillende manieren mee. Dat meedenken doen ze onder andere via de Groninger Energietafel (GET). De GET heeft 27 leden, die samen zowel de dertien overheden als de twaalf stakeholders vertegenwoordigen en vergadert voorafgaand aan de vergadering van de Stuurgroep. Er is nog ruimte voor uitbreiding van de GET met andere stakeholders.

Drie voorstellen JongRES
Op 24 november deed JongRES Groningen tijdens de vergadering van de GET een drietal voorstellen om jongeren uit de regio meer bij de energietransitie te betrekken. Het gaat om de organisatie van een bustour voor jongeren uit de provincie, een jongerenlunch met bestuurders en een klimaatdebat waarbij jonge kandidaten voor de Provinciale Staten met elkaar in debat gaan. De voorstellen zijn in de stuurgroep besproken. Deze is akkoord met de voorstellen en heeft daarvoor budget beschikbaar gesteld.

0  reacties

Cookie-instellingen