Elektriciteit in de RES Groningen

Wilma Nabring 13-12-2022 41 keer bekeken 0 reacties

Als RES-regio Groningen hebben we afgesproken om in 2030 jaarlijks ten minste 5,7 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken op land. Dit bod is gedaan in de RES 1.0.

De werkgroep Elektriciteit bewaakt de voortgang hiervan. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van gemeenten, de provincie en Enexis. De werkgroep adviseert de Beleidsambtenaren Groep (BAG) en indien nodig de stuurgroep over de duurzame opwek van elektriciteit op land en de aansluiting daarvan op het elektriciteitsnetwerk.

Op dit moment liggen we op koers om het bod waar te maken. Daarnaast weten we inmiddels dat de duurzaam opgewekte elektriciteit aan te sluiten is op het elektriciteitsnetwerk voor 2030. Wel is het zo dat projecten soms moeten wachten.

In het project Zon op dak werken we uit welke mogelijkheden er zijn om de potentie van zonnedaken binnen de provincie te bevorderen. Hiervoor hebben NPRES en RVO een uitgebreide analyse gedaan. Deze komt binnenkort beschikbaar voor de gemeenten. In de handreiking Zon op dak hebben we gekeken welke opties er voor gemeenten zijn om Zon op dak te stimuleren. Deze handreiking wordt begin 2023 in de GET en Stuurgroep besproken. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een aanpak Zon op dak. Belangrijke vraag is of we als RES regio een gezamenlijk beleid voor Zon op dak willen voeren en hoe dat er dan uit komt te zien.

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen