Ecologie op zonne- en windparken

Wilma Nabring 13-12-2022 24 keer bekeken 0 reacties

Het duurzaam opwekken van elektriciteit op land gebeurt veelal met zon en wind. Zonne- en windparken zorgen voor nieuwe lokale omstandigheden waar de natuur nadeel of voordeel van kan hebben.

Ons doel, zoals verwoord in de RES 1.0, is om ervoor te zorgen dat wij het nadeel vermijden en dat elk toekomstig energiepark juist waarde toevoegt aan de natuur en biodiversiteit.

De kennis rond dit onderwerp is nog volop in ontwikkeling. Het project gebruikt hiervoor de kennis die tot nu toe opgehaald is door kennisinstellingen als de RUG, de WUR en TNO. Door het opzetten van een leidraad geven we gemeenten een afwegingskader mee voor het borgen van maatregelen in vergunningen. De manier van de veldopstelling of de inrichting van een gebied zijn bijvoorbeeld factoren die van invloed kunnen zijn op de impact die een energiepark heeft op de lokale flora en fauna. De leidraad bevat ook een monitoringsplan om de vooruitgang of achtergang te kunnen meten. De Stuurgroep heeft op 24 november het projectplan vastgesteld.

Cookie-instellingen