Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Wilma Nabring 10-05-2023 28 keer bekeken 0 reacties

Op 1 januari ging het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) van start. Hierin zijn zowel het Programma Aardgasvrije wijken (PAW) als het Expertise Centrum Warmte (ECW) opgenomen.

Het NPLW richt zich op het aardgasvrij maken en verduurzamen van alle woningen en gebouwen in ons land, oftewel de warmtetransitie. Het programma stelt hiervoor kennis en expertise beschikbaar aan alle gemeenten. Ook stelt het middelen ter beschikking om op regionaal niveau naar behoefte vorm te geven aan samenwerking tussen gemeenten.

Samen met RES
Binnen een regio kan het NPLW eventueel samen optrekken met de betreffende RES-organisatie. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer daar potentie is voor een regionaal warmtenet. Zijn zulke mogelijkheden er niet, dan ligt de focus van het programma op het ondersteunen van de gemeenten.

0  reacties

Cookie-instellingen