Onderzoek naar grootschalige batterijopslag

Wilma Nabring 10-05-2023 52 keer bekeken 0 reacties

Op dit moment zijn er veel aanvragen van projectontwikkelaars voor grootschalige opslag van elektriciteit in batterijen. De gemeente Groningen en de provincie Groningen onderzoeken samen hoe daar mee om te gaan.

Voor een een stabiel elektriciteitsnet moeten de vraag naar en het aanbod van elektriciteit met elkaar in evenwicht zijn. In Groningen zijn netbeheerders TenneT en Enexis hiervoor verantwoordelijk. De vraag naar energie veranderde altijd al gedurende de dag. Doordat de komende jaren de opwek van duurzame stroom toeneemt, is er ook vanuit de aanbodkant steeds meer variatie. Immers de aanwezigheid van zon en wind om stroom van te maken wisselt elk moment van de dag. Het wordt zodoende steeds uitdagender om het net in balans te houden.

Batterijen bij energieknooppunten
Om goed aan te sluiten bij het aanbod van en de vraag naar elektriciteit én het net stabiel te houden, kunnen we gebruik maken van batterijopslag. Dit wil zeggen dat het te veel aan elektriciteit wordt opgeslagen in grote batterijen. Wanneer deze elektriciteit nodig is, wordt deze weer ingevoerd op het net. Commerciële projectontwikkelaars willen hier momenteel op inspelen door zulke opslagfaciliteiten te bouwen in de buurt van energieknooppunten. Tegen betaling kunnen ze die ter beschikking stellen aan TenneT of Enexis.

Belangen afwegen
"Dit is een ontwikkeling waarbij wij eerst alle belangen goed tegen elkaar willen afwegen”, zegt Jasper Annyas, projectmanager energiedata en -opslag bij de gemeente Groningen. “Daarbij willen we graag een aantal vragen beantwoord zien. Wat zijn de voor- en nadelen van grootschalige batterijopslag? Hoe past dit bijvoorbeeld in het landschap? Hoe beïnvloedt het netcongestie? Hoe verhoudt het zich tot onze eigen, regionale energieopslag? Moet lokaal eigenaarschap hier ook een rol bij spelen? Samen met de provincie Groningen voeren wij nu een onderzoek uit om dit allemaal in kaart te brengen. Met de resultaten daarvan werken we dit voorjaar een aanpak uit die ook andere gemeenten kunnen gebruiken en aanpassen aan hun lokale situatie.”

Cookie-instellingen