Wat staat er in de RES 2.0?

Wilma Nabring 10-05-2023 49 keer bekeken 0 reacties

De RES 2.0 is klaar. Wat vertelt deze voortgangsrapportage ons?

Een belangrijke conclusie uit de RES 2.0 is dat het opwekken van hernieuwbare elektriciteit op land in onze regio op koers ligt. Driekwart van het bod – jaarlijks ten minste 5,7 terawattuur (TWh) vanaf 2030 – staat er. Voor het resterende deel zitten er genoeg projecten ‘in de pijplijn’. Wel is het nodig om het elektriciteitsnet in de regio uit te breiden. Verder zijn stappen gezet om gemeenten te helpen Zon op Dak te stimuleren.

Duurzame warmte
De warmtetransitie bevindt zich nog in de beginfase. De meeste Groningse gemeenten hebben een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Hieruit blijkt dat veel gemeenten vooral inzetten op het besparen van energie. Ondertussen vinden door heel de provincie pilots, proeftuinen en/of experimenten plaats voor aardgasvrij verwarmen. Wat betreft regionale warmtebronnen heeft de restwarmte van de twee industrieclusters in de Eemsdeltaregio potentie.

Participatie en ecologie
De energietransitie raakt iedereen: inwoners, bedrijven, instellingen en overheden. Daarom is het belangrijk dat betrokken partijen mee kunnen denken bij het opstellen van plannen. Ook moeten inwoners mee kunnen profiteren van de voordelen en opbrengsten van energieprojecten. Daarnaast is er aandacht voor ecologie binnen de RES Groningen.

Lees hier de RES 2.0

Cookie-instellingen