Tussenstand Nationaal Programma RES - december 2023

Wilma Nabring 18-12-2023 38 keer bekeken 0 reacties

Artikel Foto Nationaal Programma RES – december 2023 Nationaal Programma RES (NP RES) heeft als doel om in 2030, 35 TWh elektriciteit op land op te wekken. Uit de tussenstand die NP RES ieder half jaar maakt, blijkt dat dit goed haalbaar is.

Wel raakt het streefdoel van 55 TWh (optelsom van alle RES-boden van de regio’s) steeds verder uit beeld. Het beschikken over betaalbare duurzame elektriciteit en warmte is een randvoorwaarde om te kunnen blijven ondernemen, wonen en reizen. De vraag naar elektriciteit en warmte neemt toe. In 30 regio’s werken overheden met veel andere partijen samen om duurzame elektriciteit op land op te wekken met wind- en zonprojecten.

Het ontwikkelen van nieuwe projecten wordt een steeds grotere uitdaging. Dit komt onder andere door een veranderend politiek klimaat, netcongestie en mogelijk strengere milieunormen voor windparken op land. NP RES heeft een notitie opgesteld over de nieuwe normen voor windturbines. Hierin staat wat de nieuwe normen betekenen voor de RES-doelstellingen. Die notitie kunt u lezen op de Helpdesk Wind op land.

De regio’s werken hard aan nieuwe oplossingen om bestaande gezamenlijke afspraken na te komen. Daar hebben zij continuïteit en samenhangend beleid voor nodig. Lees hier het nieuwsbericht op de website van NP-RES.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) monitort de voortgang van de regionale energiestrategieën (RES’en) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens het NP RES. De monitor van 2023 vindt u hier

Cookie-instellingen