Zonnecarports

Wilma Nabring 18-12-2023 27 keer bekeken 0 reacties

In oktober van dit jaar is door de minister van Klimaat en Energie een voorkeursvolgorde aangegeven voor zon. Om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen is een verdere uitbreiding van de opwek van duurzame energie op land nodig, onder meer met zonnepanelen.

Tegelijkertijd is de hoeveelheid ruimte beperkt. Met name als je kijkt naar de andere uitdagingen waar Nederland voor staat. Daarom wordt gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik. Hierbij wordt de vrije ruimte, op daken, gevels en andere plekken binnen en buiten het bebouwd gebied, benut voor zonnepanelen. Dit sluit aan op het nieuwe voorgestelde beleid van de provincie Groningen.

De gemeente Groningen heeft binnen de RES het verzoek gedaan om de kansen van zonnecarports te onderzoeken. Maar ook te verkennen welke subsidiemogelijkheden er zijn voor zonnecarports boven zowel publieke als private parkeerterreinen. De werkgroep Elektriciteit pakt dit onderwerp binnen de RES Groningen op en is gevraagd om te komen met een zogenoemde Groningse aanpak/regeling voor zonnecarports.

0  reacties

Cookie-instellingen