Huidige stand van zaken netcongestie, febr 2024

Wilma Nabring 11-03-2024 57 keer bekeken 0 reacties

Het elektriciteitsnet zit nagenoeg vol! Dit geldt voor zowel de regionale als de landelijke elektriciteitsnetten, die onlosmakelijke met elkaar zijn verbonden en invloed op elkaar hebben.

We zien op alle netvlakken een toename van de elektriciteitsvraag. Die zorgt ervoor dat we geen nieuwe grootverbruik aanvragen in behandeling kunnen nemen. Zowel voor invoeding als voor -afname is er sprake van netcongestie voor grootverbruikers (> 80A). Het net dat ruim honderd jaar voldoende capaciteit had, is door de enorme toename van elektrificatie van onze maatschappij en productie-middelen vol. Deels omdat we alternatieven zoeken voor het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en we zien op alle vlakken een groei van stroomgebruik. Particulieren verduurzamen en leggen meer zonnepanelen op hun daken, kopen elektrische auto’s, die ze moeten opladen, en ze schaffen steeds vaker een (hybride) warmtepomp aan. Deze autonome groei van elektriciteitsgebruik in de wijk, gecombineerd met de verduurzaming van de industrie en ontwikkelingen zoals digitalisering, dragen bij aan een file op het elektriciteitsnet. De vraag naar transport van elektriciteit is dan groter dan de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Bijbouwen
Naast het stimuleren van energiebesparing en slimmer gebruik van het net, gaan we als netbeheerders daarom de komende jaren heel veel bijbouwen! Hiervoor nemen we de komende jaren meer en grotere trafohuisjes en stations in gebruik. Om dit te realiseren hebben we onze lokale overheidspartners keihard nodig. De gesprekken hierover lopen nu al met de gemeenten en provincie.

Dit vraagt om ruimte in en buiten de wijken en we kunnen tijd winnen door vergunningsprocedures te versnellen. Zo leggen we bijvoorbeeld iedere maand tot 2050 de afstand van de Martinitoren tot het Vrijthof in Maastricht, namelijk 336 kilometer aan kabellengte in de grond. We hebben elkaar hard nodig om het net betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam te maken en te houden.

Bron afbeelding: Ben Snoeijs/ Kunst in kaart – NBNL

Cookie-instellingen