Organisatie PMIEK en RES Groningen

Wilma Nabring 11-03-2024 44 keer bekeken 0 reacties

De RES en provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Klimaat pakken we in Groningen samen op. Dat betekent dat we werken met één overlegstructuur voor beide programma’s.

Wel blijven de afzonderlijke programma’s bestaan. Dit omdat zij ieder hun eigen landelijke aanpak en bijbehorende verplichtingen hebben. Voor RES Groningen is dat het Nationaal Programma RES. Voor de pMIEK is dat MIEK.

Energyboard

De Energy Board wordt het bestuurlijk overlegplatform voor de RES en pMIEK. Hiermee vervangt het de Stuurgroep RES en de Stuurgroep pMIEK. Met warmte en industrie gaan we in gesprek over of en hoe deze onderwerpen bij de Energy Board kunnen aansluiten. De Energy Board krijgt een onafhankelijk voorzitter en bereidt de besluiten voor de verschillende overheden voor. De besluiten zijn een advies richting de verantwoordelijke overheden en/of netbeheerders. Het Rijk, provincie Groningen, alle Groninger Gemeenten, Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest nemen deel aan de Energyboard.

Groninger Energie Tafel (GET)

In de Groninger Energie Tafel vindt het overleg plaats tussen de overheden en stakeholders. De leden van de Groninger Energietafel adviseren de Energyboard over te nemen besluiten. Dit onder aanvoering van dezelfde onafhankelijke voorzitter. Ter voorbereiding op deze overleggen van de Energyboard en de GET vindt er een strategisch overleg plaats. Hierin overleggen de bestuurlijk trekkers van de verschillende thema’s met de project- en programmaleiders. Gezamenlijk bereiden ze de agenda’s voor en bewaken ze de integrale aanpak.

Beleids Advies Groep (BAG)

De stukken die naar de Energy Board gaan worden tevens besproken in de Beleids Advies Groep. Zo kunnen de ambtenaren van de betrokken organisaties input leveren en vervolgens de definitieve stukken goed voorbereiden met hun bestuurders.

Het werkbureau ondersteunt de overlegstructuur. Ze verzorgt de communicatie, financiën en verdere randvoorwaarden voor het voeren van de overleggen.

0  reacties

Cookie-instellingen