Samenwerken in het Gronings Warmtehuis

Wilma Nabring 11-03-2024 39 keer bekeken 0 reacties

Ze hebben hetzelfde doel: gemeenten ondersteunen bij de overstap naar aardgasvrij verwarmen.

Voor het Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG), de werkgroep Warmte van de RES Groningen, het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en het programma Nij Begun ligt samenwerken daarom voor de hand. Dit doen ze met het Gronings Warmtehuis.

“Afgelopen zomer zaten wij met elkaar om tafel”, vertelt Margot Philippart, projectleider Warmte bij de RES. “We concludeerden dat er veel overlap is in wat wij afzonderlijk doen. En we zeiden tegen elkaar: dat moet toch slimmer kunnen?” Besloten werd toen om onderling meer af te stemmen. Sindsdien is die samenwerking gegroeid tot een Gronings Warmtehuis, waarin naast Margot in ieder geval de NPLW-regiocoördinator, de programmamanager van het WTCG en de procesmanager van Maatregel 29 van Nij Begun als hoofdbewoners plaatsnemen. Margot: “Wij zien het graag als een ‘huis’ dat onderdak biedt aan verschillende partijen op het gebied van warmte. In de praktijk komt het er onder andere op neer dat we korte lijnen hebben met elkaar, initiatieven aan elkaar knopen en elkaar regelmatig opzoeken. Zo kunnen we makkelijker kennis delen, gemeenten effectiever ondersteunen en ze één aanspreekpunt bieden.”

Kersverse regiocoördinator

De basis van het Warmtehuis vormen de Groningse gemeenten. Want uiteindelijk zijn díé het die de overstap maken naar aardgasvrij verwarmen. Verder zorgt de provincie voor afstemming met provinciale ontwikkelingen. Een actiepunt was tot voor kort nog om een NPLW-regiocoördinator te vinden. Dat is gelukt: Alexandra Das van gemeente Het Hogeland vervult inmiddels deze rol. “Ik ben daar blij mee”, zegt Margot. “Alexandra heeft veel kennis op dit terrein en een groot netwerk. Nu heeft niet alleen haar eigen gemeente, maar de hele regio daar baat bij.” Als regiocoördinator is Alexandra onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van een flexteam van projectleiders en beleidsmedewerkers, om te detacheren aan gemeenten. Margot: “Nóg mooier zou het zijn als de gemeenten tijdelijk medewerkers zouden uitwisselen. Zo kunnen ze bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren. Maar zo’n flexteam is al heel nuttig – we moeten ergens beginnen.”

‘We zeiden tegen elkaar: dat moet toch slimmer kunnen?’

____

Ik vind het belangrijk dat wij de samenwerkingsverbanden die al bestaan zo goed mogelijk aan elkaar knopen, zodat we voorkomen dat we dubbel werk doen en gebruikmaken van elkaars kennis en kunde. Dit is niet alleen nuttig, maar ook leuk!’

Annemijn Peters (sr. beleidsmedewerker Energietransitie Provincie Groningen)

____

‘Elkaar vooruit helpen!’

Alexandra Das (beleidsadviseur duurzaamheid en omgeving Gemeente Het Hogeland)

____

‘Het helpt het WTCG om de vragen die bij gemeenten spelen goed op te halen en zo hen efficiënt te kunnen bedienen.’

Elmar Naber (Adviseur Warmte Transitiecentrum Goningen)

____

‘Inspiratie voor de warmtetransitie!’

Robert Bekker (Beleidsadviseur Klimaat en Energie Gemeente Oldambt)

0  reacties

Cookie-instellingen