Lokaal opwekken, lokaal benutten

Wilma Nabring 11-03-2024 12 keer bekeken 0 reacties

Via de Groninger Energietafel (GET) zijn diverse belanghebbende organisaties bij de RES Groningen betrokken. In deze nieuwsbrief laten we leden van de GET aan het woord. Dit keer: Steven Volkers, directeur van Grunneger Power en Peter Gerrits, voorzitter van de Groninger Energiekoepel (GrEK).

Lokale, groene energie voor een lokale prijs (gebaseerd op de kostprijs), dat is het doel van het landelijk initiatief Local4Local. Anders gezegd: wat je lokaal opwekt, sla je lokaal op en gebruik je lokaal. Inwoners die deze energie rechtstreeks geleverd krijgen en verbruiken op het moment dat deze wordt opgewekt, zijn minder afhankelijk van de schommelende prijzen op de energiemarkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet zo minder belast. “Wij willen niet meer dat stroom onnodig geëxporteerd wordt”, zegt Volkers. Sinds januari van dit jaar zijn de zonneparken Meerdorpen en Vierverlaten van Grunneger Power aangesloten op het zelfleveringsplatform Entrnce, onderdeel van Alliander. “We bouwen aan energiegemeenschappen waarbij de afnemers invloed hebben op de prijs. De stroom uit het eigen zonnepark hoeft namelijk niet van de markt te worden gekocht. Hoe meer stroom uit het zonnepark wordt gebruikt op momenten dat de zon schijnt, hoe gunstiger het tarief”. Dit alles begint pas de laatste jaren echt mogelijk te worden en projecten als Local4Local dragen eraan bij dat het uiteindelijk niet bij pilots blijft.”

Samen aan de slag

Naast Grunneger Power hebben ook andere Groningse partijen interesse getoond in deze aanpak. Hieronder vallen een aantal gemeenten, energiecoöperaties, de vereniging Groninger Dorpen en de Natuur- en Milieufederatie. Tweeëntwintig  daarvan hebben afgelopen december een plan ondertekend om ermee aan de slag te gaan. “Wij hopen dat hier over drie jaar een aantal pilots lopen”, zegt Gerrits. “Maar dit is iets wat we alleen samen kunnen doen, dat moeten we niet vergeten. Dat wil zeggen: samen met inwoners en bedrijven, rekening houdend met de betaalbaarheid. En het liefst met een flinke plus voor de directe woon- en leefomgeving en de natuur. Het gaat hier niet alleen om techniek, oftewel het inrichten van de systemen. Het is een nieuwe vorm van met elkaar invulling geven aan een gebiedsdemocratie."

Foto: Ondertekening van het consortium op 1 december in Garnwerd 

Cookie-instellingen